Lietuvos grūdų pramonė 2016

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija -tai juridinių asmenų - grūdų supirkimo, paruošimo, laikymo, perdirbimo, grūdų, pašarų ir žaliavų didmeninės prekybos įmonių, paslaugas žemės ūkiui ir perdirbamajai pramonei teikiančių įmonių ir kitų juridinių asmenų savarankiškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo, metodologijos, specialistų mokymo ir Asociacijos narių atstovavimo valstybės institucijose uždavinius ir funkcijas.

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija  įkurta 1992 metais dvidešimties tuo metu veikusių grūdų perdirbimo įmonių iniciatyva. Šiuo metu asociacija vienija 33 įmones.

Asociaciją vienijančių įmonių veikla gana plati: grūdų supirkimas, paruošimas, pirminis ir tolimesnis perdirbimas, grūdų bei grūdinių žaliavų prekyba. Asociaciją vienijančiose įmonėse dirba apie 4000 darbuotojų.

16 asocijaciją vienijančių įmonių gamina pašarus bei kitus grūdų produktus, per metus perdirba apie 1,5 mln. tonų grūdų. Asociaciją vienijančios įmonės per metus pagamina apie 110 tūkst. tonų salyklo, apie 200 tūkst. tonų miltų, makaronų, kruopų, dribsnių, sausų pusryčių, trapučių, kitų grūdinių produktų, apie 320 tūkst tonų biodegalų, apie 335 tūkst. tonų krakmolo, glitimo, gliukozės sirupo, gemalų, apie 635 tūkst. tonų įvairių pašarų.

Įmonės plečia savo gamybą ir asortimentą, gamindamos aukštos pridėtinės vertės produktus: įvairias košes, gliukozės sirupą, glitimą, baltyminį pašarą. Vis didesnę rinkos dalį užima įprastų bei greito paruošimo makaronų, įvairių užpilamų, greito paruošimo sausų košių, visagrūdžių ir kitų grūdinių produktų gamyba.

Dalis pagamintos produkcijos eksportuojama į ES ir kitas pasaulio šalis. 2018 m. apie  680 tūkst. tonų grūdų produktų eksportuota į daugiau kaip 80 šalių už 410 mln. Eur.

Pagrindinės šalys, į kurias eksportuojami grūdų produktai: Lenkija, Rusija, Suomija, Pietų Afrika, Vokietija, Švedija ir kitos.

Lietuvoje paskutiniais metais užauginama apie 5 mln. tonų grūdų. 2018 m. eksportuota  2,7 mln. tonų grūdų ir rapsų į daugiau kaip 70 šalių už  600 mln. Eur.

Pagrindinės šalys, į kurias eksportuojami grūdai: Turkija, Saudo Arabija, Pietų Afrika, Nigerija, Ispanija, Vokietija, Portugalija ir kitos.

 

Tikslai ir funkcijos

Asociacija atstovauja narių teisėms įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijose, sprendžiant šakos vystymo strategiją, konkurencijos, santykių su žemdirbiais bei kitus klausimus, kaupia ir teikia įmonėms reikalingą informaciją.

Dalyvauja rengiant ir svarstant Asociacijos nariams aktualius Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius ir kitokius teisės bei norminius aktus.

Atstovauja ir gina savo narių interesus valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių organizacijose.

Rengia seminarus, metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais.

Analizuoja esamos norminės dokumentacijos naudojimą, daro išvadas ir teikia pasiūlymus Asociacijos nariams bei valstybinėms institucijoms dėl standartų, techninių sąlygų ir įvairios norminės bei apskaitos dokumentacijos tobulinimo.

Palaiko glaudžius ryšius su kitomis Lietuvos Respublikoje funkcionuojančiomis asociacijomis, sąjungomis, susivienijimais bei jų nariais, keičiasi informacija.

Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis. Asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Europos pašarų gamintojų federacijos (FEFAC) narė ir atstovauja Asociacijos narių interesams šiose organizacijose.

 

Valdymo struktūra

Aukščiausias asociacijos valdymo organas – asociacijos narių atstovų konferencija, šaukiama kas 3 mėnesius. Konferencija nustato asociacijos strategiją, pagrindines veiklos kryptis, renka keturių metų kadencijai asociacijos prezidiumą, prezidentą, viceprezidentus, direktorių ir revizorių, tvirtina ar keičia įstatus.

Prezidiumas, vadovaujamas Prezidento, organizuoja asociacijos veiklą laikotarpiu tarp konferencijos posėdžių, sprendžia jos turtinius ir finansinius klausimus.

Direktorius įgyvendina kolegialių asociacijos valdymo organų sprendimus, organizuoja finansinę ir ūkinę asociacijos veiklą.

 

PREZIDIUMAS:

Asociacijos prezidiumo sudėtis:

  1. K. Šimas - UAB “Agrokoncerno grūdai” gen. direktorius, prezidentas
  2. D. Zubas - AB “Linas Agro” gen. direktorius, viceprezidentas
  3. R. Šaikus - AB “Roquette Amilina” tiekimo ir logistikos direktorius, viceprezidentas
  4. T. Barštys - AB “Kauno grūdai” gen. direktorius
  5. E. Bėrontas - UAB “Agrochema” gen. direktorius
  6. O. Bartkus - AB “Kretingos grūdai” gen. direktorius
  7. A. Noreika - UAB “Malsena plius” grūdų prekybos vadovas
  8. R. Lapinskas - UAB “Agrorodeo” gen. direktorius
  9. D. Ruščiauskienė – Asociacijos direktorė

 

Kaip tapti nariu

Jei esate grūdų perdirbamosios pramonės įmonė ar grūdų, pašarų ar žaliavų prekybos įmonė, arba teikiate paslaugas šiai pramonei, kviečiame Jus tapti asociacijos nariais.

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių juridiniai asmenys, personalinės įmonės, įmonių ir organizacijų padaliniai, turintys juridinio asmens teises, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir dalyvaujantys Asociacijos veikloje. Nariai į Asociaciją priimami Asociacijos narių atstovų konferencijos sprendimu. Narystė Asociacijoje nevaržo kiekvieno nario gamybinio, ūkinio bei juridinio savarankiškumo.

Asociacijos nariai laikosi Asociacijos įstatų, aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje, laiku moka nario mokestį, nevykdo veiklos, kuri kenktų Asociacijos ir jos narių interesams, saugo Asociacijos ir jos narių komercines bei ūkines paslaptis, atstovauja Asociacijai kitose organizacijose, gauna informaciją apie Asociacijos veiklą, naudojasi Asociacijos sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis.

 

 

Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume jums patogų naršymą mūsų svetainėje. Jei ir toliau naršysite mūsų svetainėje, mes skaitysime, kad taip išreiškiate savo sutikimą su slapukų naudojimu.