Aukščiausias asociacijos valdymo organas – asociacijos narių atstovų konferencija, šaukiama kas 3 mėnesius. Konferencija nustato asociacijos strategiją, pagrindines veiklos kryptis, renka keturių metų kadencijai asociacijos prezidiumą, prezidentą, viceprezidentus, direktorių ir revizorių, tvirtina ar keičia įstatus.

Prezidiumas, vadovaujamas Prezidento, organizuoja asociacijos veiklą laikotarpiu tarp konferencijos posėdžių, sprendžia jos turtinius ir finansinius klausimus.

Direktorius įgyvendina kolegialių asociacijos valdymo organų sprendimus, organizuoja finansinę ir ūkinę asociacijos veiklą.

PREZIDIUMAS:

Asociacijos prezidiumo sudėtis:

  1. K. Šimas - UAB “Agrokoncerno grūdai” gen. direktorius, prezidentas
  2. D. Zubas - AB “Linas Agro” gen. direktorius, viceprezidentas
  3. R. Šaikus - UAB “Amilina” tiekimo ir logistikos direktorius, viceprezidentas
  4. T. Barštys - AB “Kauno grūdai” gen. direktorius
  5. D. Karpavičius - UAB “Agrochema” gen. direktorius
  6. O. Bartkus - AB “Kretingos grūdai” gen. direktorius
  7. A. Noreika - UAB “Malsena plius” grūdų prekybos vadovas
  8. R. Lapinskas - UAB “Agrorodeo” gen. direktorius
  9. D. Ruščiauskienė – Asociacijos direktorė