Lietuvos grūdų pramonė 2016

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija -tai juridinių asmenų - grūdų supirkimo, paruošimo, laikymo, perdirbimo, grūdų, pašarų ir žaliavų didmeninės prekybos įmonių, paslaugas žemės ūkiui ir perdirbamajai pramonei teikiančių įmonių ir kitų juridinių asmenų savarankiškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo, metodologijos, specialistų mokymo ir Asociacijos narių atstovavimo valstybės institucijose uždavinius ir funkcijas.

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija  įkurta 1992 metais dvidešimties tuo metu veikusių grūdų perdirbimo įmonių iniciatyva. Šiuo metu asociacija vienija 33 įmones.

Asociaciją vienijančių įmonių veikla gana plati: grūdų supirkimas, paruošimas, pirminis ir tolimesnis perdirbimas, grūdų bei grūdinių žaliavų prekyba. Asociaciją vienijančiose įmonėse dirba apie 4000 darbuotojų.

15 asocijaciją vienijančių įmonių gamina pašarus bei kitus grūdų produktus, per metus perdirba apie 1,34 mln. tonų grūdų. Asociaciją vienijančios įmonės per metus pagamina apie 106 tūkst. tonų salyklo, apie 195 tūkst. tonų miltų, makaronų, kruopų, dribsnių, sausų pusryčių, trapučių, kitų grūdinių produktų, bioetanolio, 321 tūkst. tonų krakmolo, glitimo, gliukozės sirupo, gemalų, apie 630 tūkst. tonų įvairių pašarų, 43 tūkst.t. bioetanolio ir biopriedų Įmonės plečia savo gamybą ir asortimentą, gamindamos aukštos pridėtinės vertės produktus: įvairias košes, gliukozės sirupą, glitimą, baltyminį pašarą. Vis didesnę rinkos dalį užima įprastų bei greito paruošimo makaronų, įvairių užpilamų, greito paruošimo sausų košių, visagrūdžių ir kitų grūdinių produktų gamyba.

Dalis pagamintos produkcijos eksportuojama į ES ir kitas pasaulio šalis. Eksportuojama apie 60 proc. pagaminto salyklo, visas krakmolas, sausas glitimas, gliukozės sirupas, apie 20 proc. kitų grūdų produktų.

Lietuvoje paskutiniais metais užauginama virš 6 mln. tonų grūdų. Asociaciją vienijančios įmonės superka, paruošia ir eksportuoja apie 4 mln. tonų Lietuvoje užaugintų grūdų.