Aukščiausias asociacijos valdymo organas – asociacijos narių atstovų konferencija, šaukiama kas 3 mėnesius. Konferencija nustato asociacijos strategiją, pagrindines veiklos kryptis, renka keturių metų kadencijai asociacijos prezidiumą, prezidentą, viceprezidentus, direktorių ir revizorių, tvirtina ar keičia įstatus.

Prezidiumas, vadovaujamas Prezidento, organizuoja asociacijos veiklą laikotarpiu tarp konferencijos posėdžių, sprendžia jos turtinius ir finansinius klausimus.

Direktorius įgyvendina kolegialių asociacijos valdymo organų sprendimus, organizuoja finansinę ir ūkinę asociacijos veiklą.

 

 

PREZIDIUMAS:

 

Tautvydas Barštys  - Asociacijos  prezidentas

AB "Kauno grūdai" valdybos pirmininkas

Tel. 8-37 223317

Alvydas Ramanauskas - UAB "Linas agro Grūdų centras KŪB" direktorius

Tel. 8-45 507343

Karolis Šimas - UAB “Agrokoncerno grūdai” direktorius

Tel. 8-37 490490

Robertas Lapinskas - UAB "Agrorodeo"  generalinis direktorius

Tel. 8-5 2764881

Vytautas Ašaka -  AB “Kėdainių grūdai “ generalinis direktorius

Tel. 8-347 67600

Ovidijus Bartkus - AB "Kretingos grūdai" generalinis direktorius

Tel. 8-445 77066

Dalia  Ruščiauskienė - Lietuvos grūdų perdirbėjų Asociacija

Tel. 8-5 2107100